HOME
» Aktivnosti
» Bosna kroz price
»About Bosnia
»Iz BiH stampe
»Linkovi
»Kontakt
»Dopunska skola

You can now give donations online with credit cards. To do so please select amount and currency then click the DONATE button and follow the instructions.

Da uplatite donaciju, odaberite iznos i valutu zatim kliknite dugme DONATE i slijedite upute.

Select Amount:
Select Currency:

Izvjestaj za projekt "KURBANI 2006"

BOSNIA APPEAL

Birmingham

n/p Gosp. Namik Alimajstorovic

Sarajevo,29.09.2006 godine

Broj: 1206/06

Predmet: Povratna informacija o distribuciji kurbanskog mesa u akciji "Kurban 2006"


Poštovani

U ovogodišnjoj akciji “Kurban” uplaceno je 15.617 kurbana, a ukupna kolicina pristiglog mesa u BiH iznosila je cca 271 tonu. Kao i predhodnih godina meso je distribuirano prema Regionalnim odborima koji su dalje meso distribuirali svojim Osnovnim odborima i drugim institucijama.

REGIONALNI ODBOR MERHAMETA TRAVNIK, zaprimio je 2.260 paketa ili 32.280,68 kg. Od navedene kolicine na ime podjele licima kome je neko uplatio kurban ili su to sami ucinili, podijeljeno je 3.648,90 kg.Socijalno ugroženim kategorijama podijeljeno je 629 kg. Pored navedene kolicine podjeljeno je: RVI Donji Vakuf 214,50 kg, RVI Jajce 330 kg. Za potrebe kuhinje i podjele socijalno ugroženom stanovništvu u toku godine izdvojena je kolicina od 32.291,41 kg i smještena u hladnjacu “Borac” Travnik.

REGIONALNI ODBOR MERHAMETA LIVNO, zaprimio je 1.618,45 kg. Iz navedene kolicine za potrebe Osnovnog odbora Merhameta Kupres izdvojena je kolicina od 352 kg, Osnovni odbor Tomislavgrad 1.266,45kg. Sva zaprimljena kolicina podijeljena je socijalno ugroženom stanovništvu izuzev 16 kurbana prema nijetu uplatioca.

REGIONALNI ODBOR MERHAMETA SARAJEVO, zaprimio je 4.390 paketa ili cca 76.000 kg. Iz navedene kolicine na ime podjele licima kome je neko uplatio kurban ili su to sami ucinili, podijeljeno je 30.716 kg. Licima bez primanja odnosno socijalno ugroženim kategorijama podijeljeno je 2.350 kg. Pored navedene kolicine podjeljeno je slijedecim institucijama: Zavod za specijalno obrazovanje Mjedenica dobio je 20 paketa; Radnicima Simesa 31 paket; Udruženje Roma 30 paketa; S.O.S. Kinderdorf (djecije selo) 20 paketa; Narodna kuhinja Stari grad 20 paketa;Centar za stara lica Mostar 60 paketa; Tranzitni centar Stup 30 paketa;Dom penzionera Tuzla 60 paketa; Dom starih Nedžarici 20 paketa; Udruženje Mladi muslimani 20 paketa; Udruženje Sumejja 8 paketa; JU Djeca Sarajeva 25 paketa; 7. Osnovna škola Stolac 120 paketa; Medžlis IZ Rogatica 10 paketa; Drin Fojnica 60 paketa; Centar za odvikavanje od droge Ilijaš 60 paketa; Udruženje RVI Ilidža 120 paketa; Udruženje Patriotske lige Ilidža 8 paketa; Udruženje RVI Centar 135 paketa; Udruženje demobilisanih boraca Centar 60 paketa; Udruženje Patriotske lige Centar 12 paketa; Udruženje RVI Stari Grad 120 paketa; Udruženje demobilisanih boraca Stari Grad 60 paketa; Udruženje RVI Novi Grad 290 paketa; Fondacija djece bez oba roditelja Novi Grad 47 paketa; Udruženje RVI Vogošca 14 paketa; Udruženje JOB Vogošca 22 paketa; Udruženje šehidskih porodica Vogošca 25 paketa; Udruženje RVI Hadžici 7 paketa; Udruženje demobilisanih boraca Hadžici 8 paketa; Udruženje RVI Novo Sarajevo 44 paketa; Udruženje demobilisanih boraca Novo Sarajevo 44 paketa; Udruženje Patriotske lige Novo Sarajevo 8 paketa. Za potrebe kuhinje u toku godine izdvojena je kolicina od 13.303 kg i smještena u hladnjacu “Simes”.

REGIONALNI ODBOR MERHAMETA MAGLAJ zaprimio je kurbansko meso u kolicini od 8.851,84 kg. Distribuciju prema svojim Osnovnim odborima. izvršio je kako slijedi: Osnovni odbor Odžak zaprimio je 1.500 kg, Osnovni odbor Zavidovici 1.500 kg, Osnovni odbor Doboj-Jug 1.000 kg Osnovni odbor Maglaj 1.500 kg, Izbjeglicko naselje Duje 500 kg, Centar za socijalni rad u Tešnju 500 kg, Crveni krst Tešanj 147 kg, Udruženje RVI 1.188 kg. Podjeljeno po uplatama 1.001 kg.

REGIONALNI ODBOR MERHAMETA MOSTAR, zaprimio je 10.167,10 kg odnosno 586 paketa. Distribucija prema Osnovnim odborima izvšena je na slijedeci nacin Osnovni odbor Prozor zaprimio je 58 paketa, Osnovni odbor Konjic 91 paket, Osnovni odbor Jablanica 106 paketa, Osnovni odbor Mostar 180 paketa, Osnovni odbor Stolac 30 paketa.Svi Osnovni odbori zaprimljenu kolicinu koja je preostala nakon podijele prema nijetu urucili su socijalno ugroženim licima 3.812,20 kg kao i institucijama 572,55 kg i kuhinjama 315 kg. Zaliha 4.557,35 kg nalazi se u hladnjaci u Mostaru.

REGIONALNI ODBOR MERHAMETA TUZLA zaprimio je 53.530,67 kg. Osnovnim odborima ove regije pripalo je 11.800 kg. Povratnicima u RS podijeljeno je 7.749,12 kg. socijalno ugroženima 1.343,93 kg, Dom za nezbrinutu djecu 500 kg, Medresi u Tuzli dato je 500 kg, organizacija Urodiol 76,63 kg, Izbjeglicki kamp Duje 499,76 kg, Dom penzionera 300 kg, Prema nijetu uplatioca podijeljeno je 3.892 kg. Za potrebe narodne kuhinje u Tuzli ostavljeno je 26.869,23 kg.;

REGIONALNI ODBOR MERHAMETA GORAŽDE, zaprimio je cca 7790 kg. Izuzev 49 lica prema kojima je Merhamet imao obavezu na ime nijeta, sva preostala kolicina podijeljena je socijalno ugroženim kategorijama stanovništva na podrucju Goraždanske regije.

REGIONALNI ODBOR MERHAMETA BIHAC zaprimio je 19.941,11 kg. Od pomenute kolicine 10.482,55 kg podijelio je ustanovama socijalnog tipa i socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, Regionalni odbor Bihac zaprimio je 2377,75 kg na ime nijeta uplatioca podijelio je 140 kg, soc. institucijama 682,36 kg . a soc. ugroženim kategorijama podijelio je 260,08 kg; Kuhinja Imaret 1.295,31 kg; Osnovni odbor Bihac zaprimio je 548,83 kg i podijelio 548,83 uplatiocima; Osnovni odbor Cazin zaprimio je 2.387,65 kg na ime nijeta uplatioca podijelio je 525 kg, soc. institucijama dodijeljeno je 1.268 kg, a soc. ugroženim kategorijama 594,65 kg; Osnovni odbor Bosanska Krupa zaprimio je 1.507,16 kg na ime nijeta uplatioca podijelio je 429,70 kg, soc. institucijama 129,58 kg, a soc. ugroženim kategorijama podijelio je 947,88 kg; Osnovni odbor Kljuc zaprimio je 1.529,20 kg na ime nijeta uplatioca podijelio je 412,50 kg, soc. institucijama 323,50 kg, a soc. ugroženim kategorijama podijelio je 793,20 kg; Osnovni odbor Bužim zaprimio je 239,42 kg na ime nijeta uplatioca podijelio je 195,23 kg, a soc. ugroženim kategorijama podijelio je 44,19 kg; Osnovni odbor Bosanski Petrovac zaprimio je 357,84 kg na ime nijeta uplatioca podijelio je 72 kg, soc. institucijama 32,80 kg . a soc. ugroženim kategorijama podijelio je 246,04 kg; Osnovni odbor Velika Kladuša zaprimio je 1.780,01 kg na ime nijeta uplatioca podijelio je 239,36 kg, soc. institucijama 1.476,45 kg, a soc. ugroženim kategorijama podijelio je 64,20 kg ; Osnovni odbor Sanski Most zaprimio je 1.050 kg na ime nijeta uplatioca podijelio je 802,50 kg, soc. institucijama 247,50 kg. U hladnjaci “Krajina” d.o.o. za potrebe narodne kuhinje u Bihacu ostalo je 8.163,29 kg.

REGIONALNO ODBOR MERHAMETA ZENICA, zaprimio je 2.300 paketa 40.181,72kg. Iz pomenute kolicine na ime podjele licima kome je neko uplatio kurban ili su to sami ucinili, podijeljeno je 7.442,68 kg. Pored navedene kolicine podjeljeno je: Gradska narodna kuhinja Zenica 12.009,10 kg, RVI Vareš 180 kg, RVI Zenica 210 kg. Preostala kolicina koristit ce se za potrebe Merhametovih kuhinja u Kaknju, Brezi, Zenici u toku godine.

REGIONALNI ODBOR MERHAMETA BANJA LUKA, zaprimio je 1.130 paketa 18.983,40 kg, a podjelu na svojoj regiji izvršio je na slijedeci nacin: Osnovni odbor Banja Luka zaprimio je 200 paketa,Šipovo 35 paketa, Kotor Varoš 70 paketa, Teslic 50 paketa, Prnjavor 40 paketa, Prijedor 170 paketa, Bosanski Novi 70 paketa, Bosanska Kostajnica 50 paketa, Bosanska Dubica 50 paketa, Kozarac 80 paketa, Ljubija 50 paketa, Bosanska Gradiška 120 paketa, Doboj 120 paketa, Skender Vakuf 30 paketa, Jezero 25 paketa. Za potrebe Merhametove kuhinje u Banja Luci izdvojeno je 20 paketa.

Ovim putem zahvaljujemo se svima koji su na bilo koji nacin ucestvovali u ovoj akciji i doprinijeli da ona uspije

Mahsuz selam
VD GENERALNI SEKRETAR
Fatima Hadžimehmedagic s.r.MDD "Merhamet", Bistrik 2, Sarajevo, R B&H
Tel/fax: ++387 71 - 236-527; 534-609; 537-587, E-mail: merhcent@bih.net.ba

TRansakcioni r. 1602005500033204, JID 4200584980005

Društvo registrovano kod Federalnog Ministarstva pravde br. 04-05-2-58/05


Bosnia Appeal, Corrosover Centre, 619 Bordesley Green, Birmingham B9 5XZ
TEL: 0121 766 8799 FAX: 0121 766 5401
Email: info@bosniaappeal.org